Vaderrechten in België: een schending van de grondwet

In België worden vaders al decennialang gediscrimineerd in de familierechtbanken. Dit is een schending van de grondwet, die het gelijkheidsbeginsel waarborgt.

Volgens de Grondwet zijn alle Belgen gelijk voor de wet, ongeacht hun geslacht. Dit betekent dat vaders en moeders in principe dezelfde rechten en verantwoordelijkheden hebben ten opzichte van hun kinderen.

In de praktijk is dit echter niet het geval. Vaders krijgen in de familierechtbanken vaak minder omgangsrecht met hun kinderen dan moeders. Ze worden ook vaker verplicht om alimentatie te betalen.

Deze discriminatie is het gevolg van een aantal factoren. Ten eerste zijn familierechtbanken vaak partijdig. Ze trekken vaak partij voor de moeders, omdat ze ervan uitgaan dat zij de primaire verzorgers van de kinderen zijn.

Ten tweede is er een gebrek aan kennis en begrip van de rol van vaders in de samenleving. Familierechtbanken zijn vaak niet op de hoogte van de positieve impact die vaders kunnen hebben op hun kinderen.

De discriminatie van vaders in de familierechtbanken heeft een aantal negatieve gevolgen. Het kan leiden tot:

De discriminatie van vaders in de familierechtbanken is een schending van de grondwet. Het is belangrijk om deze discriminatie te bestrijden en om vaders de rechten te geven die hen toekomen.

Wat kan er gedaan worden?

Er zijn een aantal dingen die gedaan kunnen worden om de discriminatie van vaders in de familierechtbanken te bestrijden.

Vaderrechten.be

Deze website is bedoeld om aandacht te vragen voor de discriminatie van vaders in de familierechtbanken. We willen vaders ondersteunen in hun strijd voor hun rechten.

Op deze website vind je informatie over de discriminatie van vaders, tips voor vaders die in een familierechtzaak verwikkeld zijn, en contactgegevens van organisaties die vaders kunnen helpen.

Help mee om de discriminatie van vaders in de familierechtbanken te bestrijden!